Η χρήση του δικτυακού τόπου της AUTO TECHNOSTORES .

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει ελεύθερη πρόσβαση εκτός από τους τομείς εξυπηρέτησης των πελατών μας , οι οποίοι απαιτούν κωδικούς πρόσβασης .

Η χρήση όλων των μέσων τού συστήματος είναι ελεύθερη, εφ' όσον πρόκειται για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντων μας..
Στούς περισσότερους ευαίσθητους τομείς π.χ. ανταλλαγή στοιχείων, έχουμε φροντίσει να περνάτε σε περιβάλλον ασφαλούς server, (βλέπετε κείμενο προστασία).

Στο βαθμό που η τεχνολογία μας το επιτρέπει και μέσα στα νόμιμα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας για το Internet, ο δικτυακός μας τόπος προστατεύεται από κάθε κακόβουλη ενέργεια, παραβίασης ιδιωτικών τομέων, η προστατευμένων για την ασφάλεια σας στοιχείων.

Η αντιγραφή συνόλου η τμημάτων των τομέων του site μας απαγορεύεται αυστηρώς

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας, όπως ορίζεται στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμιμης κατοχής προγραμμάτων και σημάτων, η χρήση του δικτυακού μας τόπου, θεωρείται σαν αποδοχή των παραπάνω όρων.