Γενικοί όροι χρήσης της SMART CARD

  1. Η παρούσα κάρτα χορηγείται δωρεάν προς όλους τους πελάτες της Auto Technostores.
  2. Ο πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί ανωτέρω είναι πλήρη και ακριβή.
  3. Ο κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Auto Technostores, σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της κάρτας κατά την παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης.
  4. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Auto Technostores ανταμείβει τον πελάτη με πόντους, τους οποίους έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρησή μας ή από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
  5. Μετά την εξαργύρωση των πόντων, ο πελάτης δεν διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική κατά της επιχείρησης.
  6. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και η επιχείρηση δε φέρει καμιά ευθύνη για την απώλεια, κλοπή ή παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
  7. Η Auto Technostores διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων με τα στοιχεία των πελατών & των εκπροσώπων αυτών, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη και υποστήριξη της σχέσης αυτής.
  8. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων σας (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) και προκειμένου να απολαμβάνετε συνεχώς τα προνόμια της Auto Technostores Smart Card, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για την καλύτερη δυνατή συνεργασία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5063373 ή