Προσαρμοζόμενο Σύστημα Σταθερής Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control – ACC)

Η πράσινη προειδοποιητική λυχνία προσαρμοζόμενου συστήματος σταθερής ταχύτητας (ΑCC) έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη λυχνία ανάβει όταν το προσαρμοζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (ACC) είναι ενεργοποιημένο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία του συστήματος.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για περαιτέρω επεξήγηση της λειτουργίας του συστήματος.