Προσαρμοζόμενο Σύστημα Φώτων

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία προσαρμοζόμενου συστήματος φώτων δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η δέσμη φωτός των προβολέων δε θα ρυθμιστεί αυτόματα. Οι προβολείς θα λειτουργούν σε συγκεκριμένη θέση.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ένα διαγνωστικό έλεγχο.