Αερανάρτηση

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία αερανάρτησης δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Υπάρχει σφάλμα του συστήματος που ίσως επηρεάσει το χειρισμό, τη σταθερότητα και την καθ’ ύψος απόσταση του οχήματος από το έδαφος.

Παρακαλώ οδηγήστε προσεκτικά προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.