Σύστημα Αερόσακων και Ζωνών Ασφαλείας

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία του συστήματος αερόσακων και ζωνών ασφαλείας σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Αν η προειδοποιητική λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει, υπάρχει σφάλμα στο σύστημα αερόσακων ή ζωνών ασφαλείας. Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Σε περίπτωση ατυχήματος δε θα λειτουργήσει.

Παρακαλώ επικοινωνήστε χωρίς καθυστέρηση μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την επιδιόρθωση του σφάλματος.