Σύστημα Αερόσακων και Ζωνών Ασφαλείας

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία συστήματος αερόσακων και ζωνών ασφαλείας δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Αν η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, υπάρχει σφάλμα στο σύστημα αερόσακων ή ζωνών ασφαλείας. Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Σε περίπτωση ατυχήματος δε θα λειτουργήσει.

Παρακαλώ επικοινωνήστε χωρίς καθυστέρηση μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την επιδιόρθωση του σφάλματος.