Σύστημα ABS (Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών)

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία συστήματος ABS δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Σφάλμα συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών.

Το όχημα μπορεί ακόμη να φρενάρει με φυσιολογικό – συμβατικό τρόπο, αλλά τα ABS και ESP μπορεί να μη λειτουργούν.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή οδηγήστε προσεκτικά προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχο του συστήματος ABS.