Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων 2018-04-16T12:26:29+00:00

Project Description

Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Δυσλειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων.

Αν εμφανίζεται η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία, οδηγήστε προσεκτικά προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.

ΠΙΣΩ