Καπό 2018-04-16T12:42:55+00:00

Project Description

Καπό

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία του καπό σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Ελέγξτε αν το καπό είναι καλά κλεισμένο. Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε;

Ναι: Η Προειδοποιητική λυχνία έσβησε. Δε χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν έσβησε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.

ΠΙΣΩ