Φώτα Πέδησης

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία των φώτων πέδησης δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία εμφανίζεται όταν κάποιος εξωτερικός λαμπτήρας πέδησης είναι ελαττωματικός.

Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των εξωτερικών λαμπτήρων πέδησης.

Αντικαταστήστε χωρίς καθυστέρηση τον ελαττωματικό λαμπτήρα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.