Παρακολούθηση Συστήματος Πέδησης

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία παρακολούθησης συστήματος πέδησης δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία δείχνει ότι τα τακάκια φρένων είναι φθαρμένα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αντικατάστασή τους.