Σύστημα Φρένων 2018-04-16T12:52:58+00:00

Project Description

Σύστημα Φρένων

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία του συστήματος φρένων σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

1. Είναι ασφαλισμένο το χειρόφρενο;

Ναι: το χειρόφρενο είναι ασφαλισμένο. Απασφαλίστε το. Αν η προειδοποιητική λυχνία ανάβει ακόμη, πηγαίνετε στο Βήμα 2. Αν σβήσει, μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγησή σας κανονικά. *
Όχι: Το χειρόφρενο δεν είναι ασφαλισμένο. Πηγαίνετε στο Βήμα 2.

2. Είναι η στάθμη του υγρού φρένων εντάξει;

Ναι, η στάθμη του υγρού φρένων είναι εντάξει. Αν η προειδοποιητική λυχνία παραμένει αναμμένη, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Όχι, η στάθμη του υγρού φρένων είναι χαμηλότερη από το σημείο που πρέπει. Συμπληρώστε υγρό μέχρι να φτάσει στο κατάλληλο σημείο. Αν χρειαστείτε βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

3. Έχει σβήσει η προειδοποιητική λυχνία?

Ναι: η προειδοποιητική λυχνία έχει σβήσει. Συνεχίστε την οδήγησή σας.
Όχι: η λυχνία δεν έχει σβήσει. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

*Σημείωση: Αν το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο έστω και ελαφρά, η προειδοποιητική λυχνία του συστήματος φρένων θα ανάψει. Αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία του οχήματος.

ΠΙΣΩ