Παρακολούθηση Λαμπτήρων 2018-04-16T12:24:27+00:00

Project Description

Παρακολούθηση Λαμπτήρων

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία παρακολούθησης λαμπτήρων δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των εξωτερικών λαμπτήρων.

Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα χωρίς καθυστέρηση στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.

ΠΙΣΩ