Ανοιγόμενη Οροφή

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία ανοιγόμενης οροφής δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία θα είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια του ανοίγματος ή κλεισίματος της οροφής. Όταν η οροφή ανοίξει ή κλείσει εντελώς, θα σβήσει. Αν συνεχίσει να παραμένει αναμμένη, η οροφή δεν έχει ανοίξει εντελώς ή υπάρχει σφάλμα στο σύστημα.

1. Η προειδοποιητική λυχνία συνεχίζει να παραμένει αναμμένη;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία συνεχίζει να παραμένει αναμμένη. Ανοίξτε ξανά την οροφή και κρατήστε το διακόπτη πατημένο μέχρι να ανοίξει ή να κλείσει εντελώς. Πηγαίνετε στο Βήμα 2.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν παραμένει αναμμένη. Είναι φυσιολογικό να ανάβει η λυχνία ενώ η οροφή βρίσκεται σε λειτουργία. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 και συνεχίστε την οδήγηση.

2. Η προειδοποιητική λυχνία συνεχίζει να παραμένει αναμμένη;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία συνεχίζει να παραμένει αναμμένη. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Όχι: Η προειδοποιητική λειτουργία δεν συνεχίζει να παραμένει αναμμένη. Είναι φυσιολογικό να ανάβει η λυχνία την ώρα που η οροφή βρίσκεται σε λειτουργία. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες και συνεχίστε την οδήγηση.