Σύστημα Ρύθμισης Σταθερής Ταχύτητας (Cruise Control)

Η πράσινη προειδοποιητική λυχνία του συστήματος ρύθμισης σταθερής ταχύτητας (Cruise Control) έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν το σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας (Cruise Control) είναι ενεργοποιημένο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία του συστήματος.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για περαιτέρω επεξήγηση της λειτουργίας του συστήματος.