Προειδοποιητική Λυχνία Διαχείρισης Πετρελαιοκινητήρα (Diesel)

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία διαχείρισης πετρελαιοκινητήρα δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια (αφορά μόνο πετρελαιοκινητήρες).

Η συγκεκριμένη ένδειξη εμφανίστηκε όταν ενεργοποιήσατε τη μίζα ή ενώ ο κινητήρας ήταν αναμμένος;

Όταν ενεργοποίησα τη μίζα: Είναι φυσιολογικό να ανάβει η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία για λίγα δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται η μίζα, ώστε να σηματοδοτήσει ότι οι προθερμάνσεις θερμαίνονται.

Ενώ ο κινητήρας ήταν αναμμένος: Σε περίπτωση που η προειδοποιητική λυχνία ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει ενώ ο κινητήρας είναι αναμμένος, υπάρχει σφάλμα στο σύστημα διαχείρισης κινητήρος. Οδηγήστε αργά και προσεκτικά προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο χωρίς καθυστέρηση και ελέγξτε τον κινητήρα, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.