Πόρτες

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία των πορτών σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Ελέγξτε ότι όλες οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες. Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε. Δε χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν έσβησε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.