Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Σταθεροποίησης

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία του προγράμματος ηλεκτρονικής σταθεροποίησης δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

1. Η προειδοποιητική λυχνία του προγράμματος ηλεκτρονικής σταθεροποίησης (ESP) ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει κάποιες φορές κατά την οδήγηση;

Αναβοσβήνει μερικές φορές: Αν η προειδοποιητική λυχνία του ESP αναβοσβήνει ενώ το όχημα βρίσκεται εν κινήσει, το σύστημα ESP ή ελέγχου πρόσφυσης παρεμβαίνει, καθώς το όχημα βρίσκεται σε ολίσθηση. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία του συστήματος.
Ανάβει σταθερά: Η προειδοποιητική λυχνία του ESP μπορεί να είναι σταθερά αναμμένη αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία του από το πλήκτρο «ESP OFF». Το σύστημα μπορεί να επανενεργοποιηθεί από το αντίστοιχο πλήκτρο ή αν σβήσετε τον κινητήρα και τον ενεργοποιήσετε ξανά. Αν η προειδοποιητική λυχνία του ESP σβήσει, το σύστημα είναι απόλυτα λειτουργικό. Αν όχι, πηγαίνετε στο Βήμα 2.

2. Η προειδοποιητική λυχνία του ESP παραμένει αναμμένη;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία του ESP παραμένει αναμμένη. Στο όχημα δεν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα αντιολίσθησης. Οδηγήστε προσεκτικά και με χαμηλή ταχύτητα προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχο του συστήματος, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία του ESP δεν παραμένει αναμμένη. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια και μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγησή σας.