Στάθμη Λιπαντικού Κινητήρος

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία στάθμης λιπαντικού κινητήρος δείχνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει;

Ανάβει σταθερά: Συμπληρώστε όσο λιπαντικό χρειάζεται το συντομότερο δυνατόν. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.

Αναβοσβήνει: Ο αισθητήρας ελέγχου της στάθμης του λιπαντικού ίσως είναι ελαττωματικός. Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού και αν είναι απαραίτητο συμπληρώστε όσο χρειάζεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.