Πίεση Λιπαντικού Κινητήρος

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία της πίεσης λιπαντικού κινητήρος σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

1. Σβήστε τον κινητήρα αμέσως και μην τον επανεκκινήσετε. Ελέγξτε τη στάθμη του λιπαντικού.

Στάθμη λιπαντικού εντάξει: Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.
Στάθμη λιπαντικού χαμηλή: Συμπληρώστε λιπαντικό μέχρι να φτάσει στο κατάλληλο σημείο (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373). Ανάψτε τον κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει για 5 δευτερόλεπτα, παρακολουθήστε την προειδοποιητική λυχνία και σβήστε τον κινητήρα. Πηγαίνετε στο Βήμα 2.

2. Η προειδοποιητική λυχνία σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία σβήνει. Συνεχίστε την οδήγηση.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν σβήνει. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.