Αυτόματη Ρύθμιση Δέσμης Φώτων 2018-04-04T13:04:55+00:00

Project Description

Αυτόματη Ρύθμιση Δέσμης Φώτων

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία αυτόματης ρύθμισης δέσμης φώτων δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Υπάρχει σφάλμα στο σύστημα αυτόματης ρύθμισης δέσμης φώτων.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.

ΠΙΣΩ