Διακόπτης Μίζας

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία του διακόπτη μίζας σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Τι χρώμα έχει η προειδοποιητική λυχνία;

Κόκκινο: Μην απενεργοποιήσετε τον κινητήρα, διότι υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.

Κίτρινο: Υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο διακόπτη μίζας. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.

Εάν αδυνατείτε να οδηγήσετε, καλέστε την οδική βοήθεια.