Κλειδί Εκτός Οχήματος

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία κλειδιού εκτός οχήματος δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Αφορά μόνο οχήματα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία θα ανάψει αν το κλειδί έχει αφαιρεθεί από το όχημα ενώ ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί βρίσκεται εντός του οχήματος. Θα είναι αδύνατο να ανάψετε τον κινητήρα αν το κλειδί βρίσκεται εκτός οχήματος.