Βοηθητική Λωρίδα 2018-03-30T23:26:35+00:00

Project Description

Βοηθητική Λωρίδα

Η πράσινη προειδοποιητική λυχνία βοηθητικής λωρίδας έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν το σύστημα βοηθητικής λωρίδας είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί κανονικά.

ΠΙΣΩ