Βοηθητική Λωρίδα

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία βοηθητικής λωρίδας δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν το σύστημα βοηθητικής λωρίδας είναι ενεργό, αλλά οι λωρίδες κυκλοφορίας δεν μπορούν να εντοπιστούν.

Αν η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία συνοδεύεται από το μήνυμα «σφάλμα συστήματος», παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.