Προειδοποιητική Λυχνία Διαχείρισης Βενζινοκινητήρα

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία διαχείρισης βενζινοκινητήρα δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η προειδοποιητική λυχνία διαχείρισης του βενζινοκινητήρα είναι αναμμένη. (αφορά μόνο βενζινοκινητήρες)

Οδηγήστε αργά και προσεκτικά προς το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο χωρίς καθυστέρηση και ελέγξτε τον κινητήρα, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.