Δυναμική Υποβοήθηση Τιμονιού

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία δυναμικής υποβοήθησης τιμονιού σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

1. Αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα για 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν επανεκκινήστε τον κινητήρα. Η προειδοποιητική λυχνία σβήνει;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία σβήνει. Το πρόβλημα λύθηκε.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν σβήνει. Πηγαίνετε στο Βήμα 2.

2. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.