Δυναμική Υποβοήθηση Τιμονιού

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία δυναμικής υποβοήθησης τιμονιού δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

1. Η μπαταρία του οχήματος έχει αποσυνδεθεί, αποφορτιστεί ή ο κινητήρας ενεργοποιήθηκε με ρευματολήπτες (καλώδια) από άλλο όχημα;

Ναι: Η μπαταρία του οχήματος έχει αποσυνδεθεί, αποφορτιστεί ή ο κινητήρας ενεργοποιήθηκε με ρευματολήπτες (καλώδια) από άλλο όχημα. Στρίψτε το τιμόνι τελείως αριστερά, μετά τελείως δεξιά και οδηγήστε για μικρή απόσταση με 15-20χλμ/ώρα. Η προειδοποιητική λυχνία φυσιολογικά θα σβήσει. Πηγαίνετε στο Βήμα 2.
Όχι: Η μπαταρία του οχήματος δεν έχει αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, και ο κινητήρας δεν ενεργοποιήθηκε με ρευματολήπτες (καλώδια) από άλλο όχημα. Πηγαίνετε στο Βήμα 3.

2. Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε. Το πρόβλημα λύθηκε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο του συστήματος δυναμικής υποβοήθησης τιμονιού.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν έσβησε. Πηγαίνετε στο Βήμα 3.

3. Οδηγήστε με προσοχή προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο του συστήματος δυναμικής υποβοήθησης τιμονιού ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.