Οπίσθια Φώτα Ομίχλης

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία οπίσθιων φώτων ομίχλης δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία υποδεικνύει ότι το οπίσθιο φως ομίχλης είναι αναμμένο.

Το οπίσθιο φως ομίχλης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες ομίχλης, για να αποφεύγεται η εκτύφλωση των οχημάτων που βρίσκονται πίσω από το όχημά σας.