Οπίσθια Αεροτομή

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία οπίσθιας αεροτομής δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Υπάρχει σφάλμα στο σύστημα της οπίσθιας αεροτομής. Μην υπερβείτε τα 120χλμ/ώρα.

Παρακαλώ οδηγήστε προσεκτικά προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.