Συμπληρώστε AdBlue

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης AdBlue δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία θα ανάψει όταν η εναπομείνασα ποσότητα AdBlue αντιστοιχεί περίπου σε 1.500χλμ. Η προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 50χλμ και συνοδεύεται από έναν χαρακτηριστικό ήχο. Αν οι προειδοποιήσεις δεν ληφθούν υπόψη, η κίτρινη λυχνία γίνεται κόκκινη. Σε αυτή την περίπτωση, ο κινητήρας δεν θα επανεκκινήσει όταν απενεργοποιηθεί.

Δεν πρόκειται για σφάλμα, αλλά για απαραίτητη λειτουργία του συστήματος. Σε περίπτωση που φτάσει σε αυτό το σημείο, το σύστημα θα χρειαστεί πλήρωση με AdBlue για να μπορέσει το όχημα να επανεκκινήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, ειδάλλως επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.