Πλήρωση με AdBlue

Η λευκή προειδοποιητική λυχνία πλήρωσης με AdBlue υποδεικνύει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια σύντομα.

Η λευκή προειδοποιητική λυχνία θα ανάψει όταν η εναπομείνασα ποσότητα AdBlue αντιστοιχεί περίπου σε 2.500χλμ. Η προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 100χλμ μέχρι να φτάσει στα 1.500χλμ, οπότε η λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Από εκείνο το σημείο η προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 50χλμ και συνοδεύεται από έναν χαρακτηριστικό ήχο. Αν οι προειδοποιήσεις δε ληφθούν υπόψη, η λυχνία γίνεται κόκκινη. Από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, ο κινητήρας δε θα επανεκκινήσει όταν απενεργοποιηθεί.

Δεν πρόκειται για σφάλμα, αλλά για απαραίτητη λειτουργία του συστήματος. Σε περίπτωση που φτάσει σε αυτό το σημείο, το σύστημα θα χρειαστεί πλήρωση με AdBlue, για να μπορέσει το όχημα να επανεκκινήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, ειδάλλως επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.