Πλήρωση με AdBlue

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία πλήρωσης με AdBlue σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Η κόκκινη ένδειξη δείχνει ότι δεν έχει απομείνει καθόλου AdBlue. Σε αυτήν την περίπτωση το όχημα δεν θα επανεκκινήσει από τη στιγμή που θα απενεργοποιηθεί. Μην απενεργοποιήσετε τον κινητήρα. Παρακαλώ επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για πλήρωση του συστήματος ή επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς καθυστέρηση στο 699-5063373.

Δεν πρόκειται για κάποιο σφάλμα, αλλά για φυσιολογική απαίτηση του συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα θα χρειαστεί πλήρωση με AdBlue, προτού το όχημα τεθεί ξανά σε λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373.