Κλείστρα Ζωνών Ασφαλείας

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία των κλείστρων ζωνών ασφαλείας σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία ανάβει όταν ο οδηγός ή συνοδηγός δεν έχει ασφαλίσει τη ζώνη του. Βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει γίνει σωστά.

1. Ο/H οδηγός ή συνοδηγός έχει ασφαλίσει τη ζώνη του/της σωστά;

Ναι: Οι ζώνες έχουν ασφαλιστεί σωστά. Πηγαίνετε στην ερώτηση 2.
Όχι: Οι ζώνες δεν έχουν ασφαλιστεί σωστά. Ασφαλίστε τις και πηγαίνετε στην ερώτηση 2.

2. Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε;

Ναι: Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια.
Όχι: Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.