Ηλεκτρονικό Κλείδωμα Τιμονιού

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία ηλεκτρονικού κλειδώματος τιμονιού σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Τι χρώμα έχει η προειδοποιητική λυχνία;

Κόκκινο: Μην οδηγήσετε το όχημα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή καλέστε την οδική βοήθεια.

Κίτρινο: Υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό κλείδωμα τιμονιού. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.