Κοτσαδόρος

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία του κοτσαδόρου δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

1. Ελέγξτε τον κοτσαδόρο. Ο κοτσαδόρος δεν έχει αφαιρεθεί ή επανατοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε τη θέση του ξανά.

Η προειδοποιητική λυχνία έχει σβήσει;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία έχει σβήσει. Συνεχίστε την οδήγησή σας κανονικά.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν έχει σβήσει. Μην συνδέσετε ρυμουλκούμενο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχο του συστήματος.