Παρακολούθηση Πίεσης Ελαστικών

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

1. Ελέγξτε και αν χρειάζεται ρυθμίστε την πίεση ελαστικών σε όλους τους τροχούς. Αποθηκεύστε την πίεση των ελαστικών (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες) χρησιμοποιώντας την οθόνη του μενού ή πιέζοντας το πλήκτρο “set”. Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε. Συνεχίστε την οδήγησή σας και θυμηθείτε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πίεση των ελαστικών σας.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν έσβησε. Πηγαίνετε στο Βήμα 2.

2. Ελέγξτε ξανά την πίεση των ελαστικών. Είναι όλα εντάξει;

Ναι: Είναι όλα εντάξει. Πηγαίνετε στο Βήμα 3.
Όχι: Δεν είναι όλα εντάξει. Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε το ελαττωματικό λάστιχο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

3. Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε;

Ναι: Η προειδοποιητική λυχνία έσβησε. Συνεχίστε την οδήγησή σας και θυμηθείτε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πίεση των ελαστικών σας.
Όχι: Η προειδοποιητική λυχνία δεν έσβησε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή οδηγήστε προσεκτικά προς το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχο του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών.