Σύστημα Φόρτισης Οχήματος

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία του συστήματος φόρτισης οχήματος σημαίνει ότι πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα με ασφάλεια.

Υπάρχει σφάλμα στον εναλλακτήρα (δυναμό) ή σφάλμα στο σύστημα φόρτισης.

Ο κινητήρας ανάβει;

Ναι: Ο κινητήρας ανάβει. Απευθυνθείτε χωρίς άλλη καθυστέρηση σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικές συσκευές που δεν είναι απολύτως απαραίτητες, διότι αυτό θα μπορούσε να αδειάσει συντομότερα τη μπαταρία του οχήματος.
Όχι: Ο κινητήρας δεν ανάβει. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.